STK Praha, s.r.o.

Průběžná 76, Praha 10

Nejvýhodnější STK, říkají to o té své mnozí, ale přesvědčte se, zda to není právě ta naše!

O NÁS

Naše Stanice technické kontroly patří mezi tradiční stanice, působící v oblasti technické kontroly již od r. 1989. Cílem společnosti je poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni v oblasti technických prohlídek a kontrol silničních motorových vozidel. Pro minimalizaci času vlastní kontroly zajišťujeme kompletní kontrolu vozu vč. kontroly emisí na jednom místě.
Zajišťujeme asistenční službu handicapovaným řidičům s omezenou pohyblivostí při pobytu vozidla na lince.
Můžeme Vám garantovat, že každé vozidlo je objektivně posouzeno s cílem bezpečného provozu na pozemních komunikacích.

Na prohlídky lze též objednávat prostřednictvím rezervačního systému po kliknutí ZDE

Pozn.: Motocykly /zakoupené a dovezené ze zahraničí/pouze na základě telefonického objednání na tel. 274774867.DŮLEŽITÉ INFORMACE

Technické prohlídky silničních vozidel se provádí na základě znění zákona č. 56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
Lhůta platnosti technické kontroly vč.koncového data platnosti je vyznačena v Technickém průkaze vozidla. (datum,měsíc,rok). Kromě toho je platnost součástí červené známky /měsíc,rok/ vylepené na registrační značce. Od 1.1.2015 je červená známka dokladem i o provedené emisní kontrole. Proto se emisní známka (zelená) již od tohoto data nepoužívá.

Zákazník bere na vědomí, že pokud přistavené vozidlo není připravené ke kontrole co se týká technického stavu, může dojít při vykonávání předepsaných kontrolních úkonů dle zákona č. 56/2001 sb. k jeho poškození.

Novinky platné od 1.1. 2016:
Ozdobné kryty kol:
Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol,které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech.

Fotodokumentace:
Od 1.1. 2016 mají kontrolní staníce povinnost dokumentovat přítomnost vozidla na kontrolní lince.K tomu patří také pořízení fotodokumentace výrobního čísla vozidla (VIN). Pokud víte,že máte VIN na vnější části vozidla, pomůžete urychlit provedení prohlídky, pokud necháte prostor (např. rám) umýt nebo při návštěvě servisu necháte číslo očistit, či odrezit.

Nezřetelná (nečitelná) fotodokumentace čísla VIN (číslo karoserie) je považována za vážnou závadu ve smyslu zákona.

PŘEDKLÁDANÉ DOKLADY:
Vždy je předkládán malý technický průkaz

Pravidelná technická prohlídka
• osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu („malý" technický průkaz)
• protokol o měření emisí, pokud je vyžadován

Opakovaná technická prohlídka
• osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu („malý" technický průkaz)
• protokol o měření emisí
• protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola
• osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu („malý" technický průkaz)
• Poznámka:
U vozidel s alternativním pohonem BA - LPG žádáme o předložení přílohy Technického průkazu k soustavě LPG.
Kromě toho je potřeba přistavit vozidlo LPG s prázdným zavazadlovým prostorem vzhledem k prováděné kontrole nádrže LPG.

Detailnější informace o předkladaných dokladech můžete najít: ZDE

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
• Vozidlo přistavte ke kontrole bez nadměrného znečistění vnitřního prostoru
• žadatel o provedení kontrolní prohlídky na vyzvání kontrolního technika předjede do prostoru před vjezd na kontrolní linku
• po kontrolní lince s vozidle pojíždí výhradně kontrolní technik
• žadatel o provedení kontrolní prohlídky může být na výzvu kontrolního technika přítomen prohlídce v případě, zejména vyjasnění podstatných technických závad vozidla

PROVOZNÍ ŘÁD


Podrobné informace o kontrolních úkonech vč. legislativy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí najdete na stránkách www.stkinfo.cz.

CENÍK

TECHNICKÉ PROHLÍDKY
Ceny platné od 01.05.2024

A) Pravidelné technické prohlídky:
    I. Technická prohlídka vozidel M1 a N1 980,- Kč
    II. Technická prohlídka vozidel M1 a N1 s pohonem LPG, CNG 1000,- Kč
    III. Motocykly kategorie L 600,- Kč
    IV. Přípojná vozidla – O1 450,- Kč
    V. Přípojná vozidla – O1 brzděná a O2 550,- Kč
B) Evidenční kontroly
    Evidenční kontrola TP ČR 500,- Kč
    Evidenční kontrola TP ČR nepojízdného vozidla přistaveného na vleku 650,- Kč
C) Před registrací dtto viz A)
D) Na žádost zákazníka
    I. Rozsah kompletní dtto viz A)
    II. Rozsah částečný (odpovídá úkonům na jednom stanovišti)
500,- Kč/stan.
E) Nařízená v důsledku silniční kontroly PČR 500,- Kč
F) Opakovaná v limitu 30 dnů – platí pouze pro případ prohlídky prvotně provedené v naší Stanici
    Opakovaná dtto ad F), ale z jiné Stanice se řídí cenami dle ad A)
200,- Kč
A) Dovozy:
    - Evidenční kontrola vozidla do 4 roků od data uvedení do provozu
700,- Kč
    - Vozidlo 4 roky a více od uvedení do provozu /s popisem/
1 880,- Kč
    - Vozídlo 4 roky a více od uvedení do provozu se stotožněním
1 200,- Kč
    - Motocykl kategorie L 4 roky a více 1 200,- Kč
    - Přípojná vozidla kategorie O1 4 roky a více 1 000,- Kč
    - Přípojná vozidla kategorie O1, brzděná a O2 1 100,- Kč
B) Přestavby
    - Přestavba vozidla M1 a N1 1 560,- Kč
    - LPG 1 800,- Kč
    - Stavba a malá série dle požadavku
Ostatní
    - vylepení náhradní kontrolní nálepky 50,- Kč

Poznámky:
- Jednotlivé kontroly mohou být hrazeny v hotovosti, nebo platební kartou
- Ceny jsou vč. 21% DPH

CENÍK SME:
Zážehový motor:
650 Kč
Vznětový motor:
850 Kč
Alternativní pohon LPG,CNG: 900 Kč
Elektro – hybrid: 950 Kč
Revize systemu LPG:
500 kč
Opakovaná kontrola emisí:
200 kč

Ceny SME platné od 1.5. 2024

Pozn.: v případě,že se jedná o atypické vozidlo z titulu nedostupnosti emisních hodnot a je proto nutné tyto hodnoty dodatečně vyžádat se účtuje přirážka 200,- Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA
Jsme vám k dispozici:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Úterý: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
Čtvrtek: 07:00 - 16:30
Pátek: 07:00 - 12:00


Poznámka:

Otevírací doba v termínu Vánočních svátků.
27.12.2023 - 28.12.2023 7:00 - 15:00
29.12.2023 zavřeno

• Otevírací doba je kromě toho plynule přizpůsobována zvýšeným sezonním požadavkům na prohlídky.
• Poslední vozidlo je přistaveno na kontrolní linku 1/2 hod. před koncem pracovní doby.

Asistenční služba pro řidiče s handicapem:

Postaráme se o Vás jakmile přijedete do blízkosti naší stanice, volejte na
tel. +420 274 774 867 a náš pracovník se Vám bude osobně věnovat.

Objednat asistenci si můžete také dopředu na konkrétní termín
e-mailem.

OBJEDNÁVKY

Objednávky:
• Rezervační systém (formulář níže) na předem zadané prohlídky (viz Typ prohlídky).
• Při zadání termínu kontroly /kliknutí na políčko/ vždy zvolte z nabídky /druhy prohlídek/ , která se objeví.
• Pokud se objeví např. pouze evidenční, ev. motocykl, je čas obsazen ještě jinými úkony a je třeba hledat další termín pro Vámi požadovaný úkon/pravidelná + emise,pravidelná bez emisí/.

• Vámi zadaný druh prohlídky v rezervačním systemu nelze následně při vlastní návštěvě Stanice měnit.

• Ostatní prohlídky dle ceníku telefonicky.
• Telefon: +420 274 774 867.
• Pozn.: Čas přítomnosti vozidla v rámci provedení technické kontroly a emisního měření je cca 1,5h.

KONTAKT

Email:
stk@aboservis.cz

Adresa:
STK Praha, s.r.o.
Průběžná 76, Praha 10
Poznámka: Vjezd z ulice Dubečská

Telefon - STK:
+420 274 774 867

Created by hysek.cz

Copyright © - BLACKTIE.CO. All Rights Reserved